Bakgrunnsbilde Custom

Fra isbiter til ishotell beskriver godt hva vi kan gjøre for dere. Med oss som samarbeids- partner har dere kun en leverandør å
forholde dere til når deres isprosjekt skal bli til virkelighet. Vi jobber helhetlig, fra første skisse til ferdig produkt.

Les mer

Is og snø fra DesignIce of Norway har en lang rekke bruksområder. Med vår kompetanse kan vi få til de utroligste konstruksjoner
av snø og is, også på varme sommerdager eller innendørs.

Les mer

Vi tilbyr naturis i forskjellige iskvaliteter, kunstis og snø. Vårt islager rommer mange hundre tonn med naturis og holder en
konstant temperature av -5°C. Få levert norsk natur sommer som vinter.

Les mer

We are World Wide!  Our ice and snow products have been delivered from 71 ° north in the Arctic to Queen Maud Land 72 ° south at Antarctica. DesignIce of Norway can also be commissioned in several countries in Europe and the USA.

Les mer